Jak zacházet se zařízením

Co byste měli vědět a udělat před akcí.

 1. Ověřte, že při použití fotobudky je v místě realizace k dispozici dostatečné množství elektrického proudu. Fotobudka vyžaduje připojení na zásuvku 230 V/50 Hz. Odběr je max 600 W tedy s rezervou 5 A. Je důležité zajistit, aby elektroinstalace v místě použití byla bezvadná, bezpečná a dostatečně dimenzovaná, aby nedocházelo k přetížení jističe.
 2. Informujte klienta předem o potřebném prostoru, který je nutný k provozu. Myslete i na to, že se vám budou kolem prostoru tvořit hloučky čekajících lidí. Dodejte klientovi zákres dispozice instalace a nechte si potvrdit, že je s tím srozuměn.
 3. Předem si zjistěte dopravní dostupnost, parkování výtah. Předejdete tak nepříjemným situacím
 4. Plánujte s dostatečným předstihem. Samotná montáž kiosku trvá cca 15 minut. Ale případné přeparkování auta, vynášení do patra bez výtahu, montáž světelných stolků, zajištění nášlapných tunelů na kabely, případné nastavení systému klíčování nás v případě komplikací může pořádně zdržet. Proto doporučujeme vyčlenit na samotnou montáž min 30 minut. Celkem tedy 1 h na transfer zařízení a jeho celkovou montáž.
 5. Dbejte na nepřetržité napájení a ochrany proti neočekávanému výpadku proudu. V opačném případě hrozí poškození systému Windows.
 6. Záblesková jednotka má časovač, který po uplynutí stanoveného času vypne pilotní žárovku, v našem případě Dailight uvnitř balonového softboxu. Stačí ji jen znovu zapnout. Děje se tak cca jednou za 2 h.
 7. Pokud se nacházíte v místnosti s barevným stropem, může docházet ke zkreslení barev.
 8. Rozsah provozních teplot samotné tiskárny je +5 až +40 °C při relativní vlhkosti 30 – 80%.
 9. V žádném případě nedovolte, aby vám kdokoliv odkládal nápoje na horní stranu kiosku. Při vniknutí kapaliny do elektroniky může dojít ke zkratu.
 10. NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI, JINAK RISKUJETE POŽÁR NEBO ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.
 11. Nedoporučujeme provozovat fotokoutek pod širým nebem Pokud je větší riziko nárazového větru, doporučujeme uvažovat o odložení provozu fotokiosku. Pokud jsou však podmínky příznivé, můžete provozovat kiosek venku, avšak je nutné dbát na bezpečnost a zabezpečení proti možným nepříznivým podmínkám. Ideálně trvejte na zajištění stanu min 3x3m, 3x4m nebo minimálně pod přístřeškem.
 12. Větrací otvory na vrchní části kiosku nesmí být zakryty.
 13. Je zakázáno opírat se o otevřené dvířka kiosku, neboť může dojít k poškození pantů nebo dojde ke ztrátě stability a převrácení.
 14. Neopírejte se o kiosek, může dojít k převržení a pádu zařízení na zem.
 15. Nestrkejte ruce do prostoru přihrádky pro vytištěné fotografie v okamžiku, kdy ještě dochází k tisku. Může dojít k tomu, že se fotografie při výstupu zarazí o vaše prsty a zablokuje papír v tiskárně.

Možné problémy

I

Stav vždy posuzuje pronajímatel

 1.  V případě, že došlo k závadě ne vinou nájemce, pronajímatel na své náklady přijede a problém vyřeší.
 2. Pokud byl problém způsoben vinou nájemcem, náklady na zprovoznění budou odečteny z kauce, a to včetně nákladů na dopravu a případnou opravu zařízení.
 3. Jestliže závada není způsobená vlivem nesprávné manipulace ze strany nájemce a vada je neodstranitelná tak, že brání provozu i digitálně, je to důvod k odstoupení od smlouvy a vrácení celé částky za realizaci včetně celé kauce.
 4. Pokud byla závada prokazatelně způsobena vlivem nesprávné manipulace ze strany uživatele a není možné zakázku dokončit, pronajímatel provede řádnou dokumentaci a prokázání nájemci že problém vnikl zásahem uživatele. Například fotodokumentací před předáním zařízení, nebo printscreenem nastavení systému při předání.

Nájemce nemá právo požadovat náhradu za nerealizovanou akci a pronajímateli tím nezaniká nárok na sjednanou odměnu.

 1. Pokud nastane závada ze strany pronajímatele, která nebude bránit v pořizování digitálních fotografií, ale nebude možné je tisknout, pronajímatel umožní tisk fotografií dodatečně. Výtisky budou zaslány na adresu objednatele na náklady pronajímatele. Cena výtisků je stanovena dle ceníku 20kč

II

Závady, které se nepovažují za vinu způsobenou uživatelem

** zaseknutý papír v tiskárně

* zamrznutí nebo chyby softwaru

*nefunkční software

**vady v tisku např. škrábance, špatný soutisk barev

Závady, které mohou být způsobené uživatelem

** fotoaparát, nebo monitor nelze propojit s řídicí jednotkou v důsledku náhlého výpadku
      proudu.
* vady v tisku (špatné podání barev vlivem změny nastavení)
* špatně zavedený papír do tiskárny
* změna nastavení softwaru, která způsobí špatné fungování
* změna nastavení fotoaparátu, která pak způsobí špatné výstupy
* fyzické poškození některých částí kiosku, nebo vybavení

* Závažný problém, který může znamenat fyzickou přítomnost technika, ale lze je odstranit na místě. Lze vyřešit i s podporou technika na telefonu

 * Závažný problém, který může znamenat ukončení produkce

 * Problém, který lze vyřešit po telefonu, nebo vzdáleným připojením

Uvedené ceny jsou bez DPH