1.6. Právní sekce
1.6.1. Cookies
1.6.1.1. Naše politika


Dekujeme za návštěvu našich webových stránek www.fotokoutek-vecerek.cz. Tato politika společnosti Gramind Promotional s.r.o. sídlem Jana Koziny 1628/31 Teplice 415 10, Spisová značka: C 42831 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „Gramind Promotional“) pro cookies je platná pro Webové stránky nebo stránky značek na platformách třetích stran (např. YouTube a Facebook) a aplikace na daných stránkách, které jsou provozovány společností nebo pro společnost Gramind Promotional s.r.o. (www.fotokoutek-vecerek.cz).
Návštěvou Webové stránky a aktivním odsouhlasením souhlasíte s používáním cookies a jinými technologiemi na vyhodnocení chování na stránkách, jak je uvedeno v této politice. Pokud nesouhlasíte, změníte si nastavení prohlížeče podle Vašich potřeb nebo Webové stránky nenavštěvujte. Zakázání cookies muže ovlivnit funkčnost Webových stránek.
Při použití mobilního zařízení pro připojení k internetu se seznamte s podmínkami užití specifickými pro danou aplikaci.

1.6.1.2. Co jsou cookies?


Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěné na Váš počítač Webovými stránkami, které navštívíte. Jsou obecně používané pro fungování Webových stránek, anebo aby stránky pracovaly efektivně, stejné jako aby poskytovaly informace vlastníkům Webových stránek. Níže najdete detaily o sbíraných informacích, a jak tyto informace používáme. Pro více informací o druhu dat, které shromažďujeme, se podívejte do dokumentu Podmínky používání webových stránek.

1.6.1.3. Jak a proč používáme cookies?


Cookies používáme pro zlepšení funkčnosti Webových stránek a abychom lépe porozuměli, jak naši návštěvníci stránky, nástroje a služby používají. Cookies nám usnadňují personalizovat nebo zlepšit Vaši zkušenost s Webovými stránkami při příští návštěvě, k získání informací o spokojenosti uživatelů a ke komunikaci s Vámi jinde na internetu.

1.6.1.4. Jaké typy cookies používáme?


Na Webových stránkách můžeme používat následující cookies:

1.6.1.4.1. Relační cookies


Jde o dočasné soubory, které se vymažou po uzavření prohlížeče. Pokud se na Webové stránky vrátíte, stránky Vás budou považovat za nového návštěvníka.

1.6.1.4.2. Trvalé cookies

Tyto cookies zůstanou na Vašem prohlížecí, dokud je manuálně nesmažete nebo dokud je prohlížeč nesmaže podle nastavení pro mazání cookies. Tyto cookies Vás budou považovat za návštěvníka, který se na stránky vrací.

1.6.1.4.3. Nezbytné cookies


Nutné cookies jsou bezpodmínečné nutné pro fungování Webových stránek. Cookies Vás navigují po stránkách a umožnují funkčnost stránek.

1.6.1.4.4. Cookies, které posílají vaše informace


Jde o cookies, které nastavujeme pro Webové stránky, a mohou být rozeznány pouze těmito stránkami. Jsou známé jako cookies vlastníka stránek („First Party“ cookies).
Umisťujeme cookies na www.fotokoutek-vecerek.cz reklamu, která je na stránkách jiných, třetích stran (např̌. Facebook). Přes tyto cookies získáme informaci, když kliknete na reklamu. V takovém případě Gramind Promotional s.r.o. umisťuje cookies třetí strany (“Third Party“ cookies). Gramind Promotional s.r.o. může použít tyto informace, aby se Vám zobrazila reklama odpovídající Vašemu zájmu nebo dle Vašeho chování na internetu.

1.6.1.4.5. Cookies, které posílají informace jiným společnostem


Jde o cookies nastavené na Webovou stránku partnerskými společnostmi (jako Facebook nebo inzertní společnosti). Tyto strany mohou použít nasbíraná data k anonymnímu zacílení reklamy na jiných stránkách.

1.6.1.5. Nastavení cookies


V úvodu Webových stránek je upozornění na cookies a okénko pro akceptaci. Vy sami si můžete na svém prohlížecí nastavit varování nebo cookies zakázat. Cookies nepotřebujete k pohybu na většině stránek, nicméně všechny funkcionality nemusí být aktivní. Podívejte se na „Nápovědu“ ve Vašem prohlížecí (jako Internet Explorer, Firefox, Chrome) pro nastavení. Pamatujte, že při použití různých počítačů v různých lokacích budete muset měnit nastavení pro každý prohlížeč.

1.6.1.6. Aktualizace právního oznámení


Vyhrazujeme si právo na provedení jakýchkoliv změn a oprav tohoto oznámení. Prosím, navštivte občas tuto stránku, abyste si mohli zkontrolovat tyto informace a nové dodatečné informace.

1.6.2. Podmínky používání webových stránek


Podmínky používání webových stránek společnosti Gramind Promotional s.r.o. a webových stránek značek vlastněných společností Gramind Promotional s.r.o.

1.6.2.1. Úvod


Vítejte na stránkách fotokoute-vecerek.cz společnosti Gramind Promotional s.r.o., se sídlem Jana koziny 1628/31 Teplice 415 10, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Jana Koziny 1628/31 Teplice 415 10, Spisová značka: C 42831 (dále jen „Gramind Promotional s.r.o.“).
Informace o cookies naleznete zde.
Váš vstup na webové stránky společnosti Gramind Promotional s.r.o. (dále jen „www.fotokoutek-vecerek.cz“) a jejich používání se řídí těmito podmínkami používání.
Server, na kterém jsou Webové stránky umístěné, může být provozován mimo území státu, ze kterého stránky navštěvujete.

1.6.2.2. Souhlas a změna podmínek užívání

Vstupem na Webové stránky a jejich následným prohlížením a po seznámení se s Podmínkami používání potvrzujete, že jste si je přečetli, pochopili je a bez výhrad jste přijali tyto Podmínky používání ve znění všech zveřejněných změn, a že s nimi souhlasíte.
Spolčenost Gramind Promotional s.r.o. si Vás dovoluje upozornit na skutečnost, že si vyhrazuje právo tyto podmínky upravovat dle svého uvážení a zveřejnovat upravené Podmínky používání na Webových stránkách.
Proto Vám společnost Gramind Promotional s.r.o. doporučuje tyto Podmínky používání pravidelně procítat a seznamovat se se všemi změnami.

1.6.2.3. Povolené užití


Mějte, prosím, na paměti, že veškeré použití a přidávání příspěvků na stránku (jako obrázky a videa) nesmí mít zakázanou povahu nebo nesmí být protizákonné.

1.6.2.3.1. Vyvarujte se


● veškerých úkonů, které by byly podstatou porušení soukromí (včetně nahrávání soukromých informací bez souhlasu dotyčné osoby) nebo jakéhokoliv jiného práva jednotlivců;
● použití těchto Webových stránek k hanobení nebo pošpinění Gramind Promotional s.r.o., jejich zaměstnanců nebo jiných jednotlivců, nebo takového chování, které vytváří špatnou povést o dobrém jménu Gramind Promotional s.r.o.;
● nahrávání souborů, které obsahují viry, které mohou poškodit majetek Gramind Promotional s.r.o. nebo majetek
jiných jednotlivců;
● zveřejnění nebo nahrávání jakýchkoliv neautorizovaných materiálů na Webové stránky včetně
tech, které by mohly způsobit nepříjemnosti, újmu anebo hanobení Gramind Promotional s.r.o. anebo systémů a bezpečnostních sítí třetích stran, anebo mohly způsobit nactiutrhání, cti by jejich obsah obsahoval rasistické projevy, neslušnosti, výhružky, pornografii či jiné protiprávní jednání;
● propojování Webových stránek jakýmkoliv způsobem poškozujícím dobré jméno a povést Gramind Promotional s.r.o. s jinou webovou (internetovou) stránkou;
● zkreslování či upravování obsahu Webových stránek, používání obsahu Webových stránek nedovoleným způsobem.
Souhlasíte s tím, že nebudete používat jakékoliv materiály či služby z Webových stránek způsobem, který porušuje jakýkoliv národní či mezinárodní právní předpis či mezinárodní smlouvu, anebo tyto Podmínky používání Webových stránek.
Gramind Promotional s.r.o. má právo odstranit jakýkoli obsah, který bude považovat za protizákonný nebo ohrožující bezpečí.

1.6.2.4. Ochrana osobních údajů


Veškeré osobní informace nebo materiály zaslané na Webové stránky podléhají politice firmy Gramind Promotional s.r.o. o soukromí a ochraně osobních dat.

1.6.2.4.1. Gramind Promotional s.r.o. plně respektuje právo na ochranu soukromí


Gramind Promotional s.r.o. vždy usiluje o to, aby její jednání bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (v platném znění) a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění).

1.6.2.4.2. Zpracování osobních údajů bude vždy probíhat výhradně s Vaším souhlasem


Vaše údaje budou zpracovávány společností Gramind Promotional s.r.o. v postavení správce. Správce zpracovává osobní údaje sám anebo prostřednictvím zpracovatele.

 
1.6.2.5. Práva duševního vlastnictví


Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na Webových stránkách jsou vlastnictvím Gramind Promotional s.r.o. nebo jiného výslovné uvedeného vlastníka, a to s jeho svolením.
Můžete reprodukovat ukázky či úryvky z Webových stránek pro soukromé využití (nekomerční) za předpokladu, že neporušíte autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena níže uvedená poznámka o copyright. Žádnou reprodukci jakékoliv části Webových stránek nesmíte prodávat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku, ani je nesmíte upravovat nebo zahrnout do jakékoliv jiné práce, publikace nebo webové stránky.
Ochranné známky, loga, znaky a servisní značky (společné “ochranné známky“) zobrazené na Webových stránkách patří Gramind Promotional s.r.o. Nic, co se nachází na Webových stránkách, se nesmí chápat jako uznání povolení anebo práva použít kteroukoliv z ochranných známek zobrazených na Webových stránkách. Jakékoliv použití/zneužití ochranných známek zobrazených na Webových stránkách, anebo v rámci libovolného obsahu na Webových stránkách, s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách používání, je přísné zakázané. Návštěvníkům stránek Gramind Promotional s.r.o. oznamuje, že bude důsledné a rázně dbát na dodržení svých práv duševního vlastnictví v plném rozsahu poskytnutém právním pořádkem, včetně trestního stíhání za závažné porušení zákona.
Všechny příspěvky anebo materiály neosobního charakteru, které posíláte elektronickou poštou (e-mailem) anebo jiným způsobem na Webové stránky, včetně jakýchkoliv údajů, otázek, poznámek, návrhů a jiných podobných materiálů nejsou a nebudou považované za důvěrné ani soukromé. Cokoli přenášíte anebo posíláte se stává vlastnictvím Gramind Promotional s.r.o. a může byť použité na různé účely, včetně, ale ne výlučné, rozmnožování, poskytování informací, jejich přenosu, publikování, vysílání a přeposílání. Používáním Webových stránek dáváte s uvedeným svůj neodvolatelný souhlas. Kromě toho používáním Webových stránek dáváte svůj neodvolatelný souhlas s tím, že jakékoliv nápady, výtvarná díla, vynálezy, vývojové trendy, návrhy anebo koncepty obsažené v kterémkoliv příspěvku, který pošlete na Webové stránky, může Gramind Promotional s.r.o. použít na jakékoliv účely (včetně, ale ne výlučné, vývoje, výroby, propagace a tržního prodeje výrobků). Za žádné takové použití nepatrní finanční ocenění ve prospěch osoby anebo strany, která poskytla informace, nápady, díla, návrhy anebo jakékoliv jiné obdobné materiály a obsah.
Samotným poskytnutím také zaručujete, že poskytnuté materiály/obsah vlastníte, že tyto materiály/obsah nejsou urážlivé a že jejich použití ze strany Gramind Promotional s.r.o. neporuší práva žádné třetí strany. Spolčenost Gramind Promotional s.r.o. není zavázaná použít poskytnuté informace.

 
1.6.2.6. Přesnost a úplnost informací


Gramind Promotional s.r.o. se snaží o zveřejňování přesných informací a straní se uvádění zavádějících informací, nicméně berete na vědomí, že Webové stránky jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk.
Pokud by se ukázalo, že přes snahu společnosti Gramind Promotional s.r.o. jsou zveřejněné informace nepřesné či neúplné, souhlasíte s tím, že společnost Gramind Promotional s.r.o. nenese odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s užitím takových informací či se spolehnutím na takové informace, a to v rozsahu přípustném platným právním řádem.
Berte prosím na vědomí, že jakékoliv spoléhání na informace/údaje uvedené na webových stránkách společnosti Gramind Promotional s.r.o. je Vaším vlastním rizikem. Souhlasíte s tím, že jste sami plně odpovědni za vyhodnocení těchto informací.
Gramind Promotional s.r.o. neodpovídá za škody přímé (poničení počítaču) nebo nepřímé (ztráta zisku), které by Vám případně vznikly v důsledku používání Webových stránek či informací z Webových stránek.
Webové stránky mohou obsahovat odkazy, kterými se můžete dostat mimo síť Gramind Promotional s.r.o. Gramind Promotional s.r.o. nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto jiných webových stránek. Odkazy na napojení jsou poskytnuta v dobré víre a Vy souhlasíte s tím, že nebudete činit Gramind Promotional s.r.o. odpovědným za případné škody, které by Vám vznikly užitím těchto webových stránek (informací na nich zveřejněných).
Gramind Promotional s.r.o. Vám důrazné doporučuje, abyste se seznámili a pečlivé si přečetli podmínky provozování u všech ostatních webových stránek, které navštívíte.
Pokud jste provozovatelem stránek třetí strany a chcete se připojit na stránky Gramind Promotional s.r.o., Gramind Promotional s.r.o. není odpovědné za tato propojení, pokud neuvedete přesnou URL adresu domovské stránky (bez propojení nižší úrovně). Případně, pokud se prezentujete jako partner nebo zástupce Gramind Promotional s.r.o., Nesmíte používat seřízení obrazu („framing“) nebo podobné praktiky, a musíte zajistit, aby se Webová stránka Gramind Promotional s.r.o. otevírala do nového okna.

 
1.6.2.6. Kontaktujte nás


Tyto stránky jsou provozované společností Gramind Promotional s.r.o., sídlem Jana Koziny 1628/31 Teplice 415 10, Spisová značka: C 42831 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Pokud máte dotaz nebo komentář̌ ke stránkám, kontaktujte nás (I) emailem: na info@fotokoutek-vecerek.cz, (II) telefonicky na tel.č. : +420 601 394 486 nebo (III) písemné na adrese Gramind Promotional s.r.o. s. r. o.


1.6.2.7. Rozhodné právo


Vy a Gramind Promotional s.r.o. souhlasně prohlašujeme, že jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý z použití těchto Webových stránek nebo vztahující se k těmto Webovým stránkám se bude řídit českým právem a bude řešen výhradně
soudy v České republice.